Karbon ayak iziniz
Offset your flight emissions Offset your car emissions Offset your household emissions
Karbon emisyonlarınızı kolayca hesaplayın! Yukarıdaki kutucuklardan uygun olana tıklayın!
Cart
Partner ve Müşteriler

Karbon ayak izi ve yaşam döngüsü analizi (LCA)

Hangi deterjan sadece etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda iklim dostudur? Ürünün yaşam döngüsünde hangi noktada iklime zarar veren emisyonlar çoğalır? Sonrasında azaltım tedbirleri en çok hangi noktada anlam kazanır?  myclimate, sizin için ürünlerin ve süreçlerin iklime zarar veren emisyonlarını düzenli olarak hesaplayarak, şirketinizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. 

myclimate, ürünlerin veya süreçlerin tüm yaşam döngüleri süresince iklime olan etkileri ile ilgili bilgileri toplar. Bu analizler sayesinde, değişik bilgiler elde edilir, ki bunlar daha sonra, örneğin, üretim sürecinde iklim ile ilgili iyileştirmelere veya işletmedeki tüketim kaynağının azaltılmasında rol oynayabilir. Bir ürünün bütün yaşamı boyunca hangi aşamada en çok emisyona neden olduğuna veya en masraflı enerjiyi tükettiğine ilişkin en önemli bilgi bu yolla edinilir. Karşılaştırmalı hesaplamalar, (ör:ürünleri karşılaştırmak için karbondioksit hesaplaması), daha yeni, daha etkili, daha ekolojik ürünlerin geliştirilmesinde şirketlere yol gösterir.

Buna dayanarak, myclimate sizi problemin durumuna göre ya bir basit LCA ile veya kapsamlı bir LCA ile destekler. 

Buna dayanarak, myclimate sizi problemin durumuna göre ya bir basit LCA ile veya kapsamlı bir LCA ile destekler.